Dofinansowania

Zapytaj nas o dostępne dofinansowania do modernizacji lub zakupu kotła na pellet.

Program Czyste Powietrze – Ministerstwa Środowiska
link: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Uchwały Rady Miasta Piły: w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Miasta Piły dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.
link: http://bip.pila.pl/content.php?cms_id=6296