Maxpel Duo 400-1000 kW

maxpel 100-400kw
MAXPEL DUO jest stalowym, niskotemperaturowym kotłem wodnym, przeznaczonym do ogrzewania obiektów o zapotrzebowaniu ciepła w granicach od 400 – 1000 kW oraz do współpracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody użytkowej. Spalanie paliw odbywa się z wykorzystaniem palnika wrzutkowego połączonego z podajnikiem. Efektywność spalania do 99%. Całość regulowana jest za pomocą sterownika mikroprocesorowego.

Dostępne moce

400 kW, 500 kW, 600 kW, 800 kW, 1000 kW

Kotły pelletowe 5 klasy

Kocioł oparty jest na konstrukcji nowoczesnego płomieniówkowego wymiennika ciepła. Wyposażony został we palnik pelletowy z wewnętrznym, ślimakowym podajnikiem paliwa. Palniki posiadają zapalarkę i sensor kontroli płomienia.
Automatyka kotła, poza obsługą palnika daje możliwość obsługi zaawansowanej instalacji grzewczej w trybie pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszającego. Poprzez dołączenie dodatkowych modułów (B, C) mamy możliwość sterowania dodatkowymi obiegami instalacji grzewczej(pompy, zawory trój i czterodrogowe z siłownikami). Zdalne sterowanie z termostatami pokojowym umożliwia obsługę instalacji zapewniając komfortową temperaturę ogrzewanych pomieszczeń. Automatyka steruje pracą palnika modulując moc w zależności od temperatury kotła. Praca w trybie Fuzzy Logic umożliwia płynną modulację mocy. Modulacja powoduje, że minimalizowana jest ilość zużytego paliwa, a kocioł pracuje w najwyższej sprawności. Automatyka może być wyposażona w duży kolorowy wyświetlacz oraz moduł internetowy. Kotły o mocy od 100 do 1000 kW są wyposażone w sondę lambda. Kotły o mocy powyżej 400 kw wyposażone są w dwa palniki. W zależności od potrzeb kocioł może być wyposażony w różnej wielkości zbiornik (zbiorniki) paliwa lub całe systemy do podawania paliwa z tzw. silosów lub bunkrów. Kocioł może być wyposażony w system pneumatycznego oczyszczania wymiennika oraz automatycznego usuwania popiołu.
Kotły spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska 5 klasy (najwyższej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012

Kotły mogą pracować zarówno w otwartym jak i zamkniętym systemie grzewczym. Montaż kotła w układzie zamkniętym jest możliwy tylko i wyłącznie z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających przegrzanie kotła. Możliwości zabezpieczania kotła ujęte są w normie PN-EN 12828.

Jak dobrać moc kotła

W celu prawidłowego doboru kotła należy uwzględnić obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła wskutek strat przez przenikanie, ciepło na potrzeby wentylacji i ciepłej wody użytkowej oraz w przypadku ogrzewania zespołu obiektów straty wynikające z przesyłu ciepła. Właściwy dobór wielkości kotła decyduje o jego ekonomice i sprawności. Podstawą doboru kotła jest bilans cieplny ogrzewanego obiektu sporządzony zgodnie z PN-B-03406:1994

Budowa kotła

 • Kotły wykonane są z wysokiej jakości, atestowanych blach stalowych. Obudowa wykonana jest z blachy pokrytej warstwą farby proszkowej.
 • Wszystkie kotły serii MAXPEL składają się z dwóch części czynnych oddzielonych przegrodą wodną. W dolnej części korpusu znajduję się komora paleniskowa, w której zamontowany jest palnik W górnej części korpusu kotła znajduje się część grzewcza, w skład której wchodzi kolumna wodna z płomienicami i wewnętrzny płaszcz wodny.
  W górnej części kotła znajdują się drzwi przeznaczone do czyszczenia kotła.
 • W kotłach Maxpel spalanie następuje w palniku. Zasyp paliwa następuje przez klapę zasypową zbiornika, zamykaną na zatrzask lub z silosu (max 26 ton). Następnie za pomocą ślimaka, napędzanego przez silnik elektryczny połączony z motoreduktorem, paliwo dostarczane jest do palnika. Spalanie paliwa odbywa się na palniku i jest bardzo efektywne.
 • Dopływ i odpływ wody z kotła jest wykonany z rur z gwintem zewnętrznym G 2 ½”, G 3 lub połączenie kołnierzowe Dn 100.
 • Czopuch kotła o średnicy wewnętrznej 200 mm – 400 mm, jest umiejscowiony w tylnej części kotła.
 • Do napełniania lub spuszczania wody z kotła przeznaczony jest króciec ¾” znajdujący się w tylnej, dolnej części kotła.
 • Układ pneumatycznego czyszczenia płomieniówek składający się ze zbiorników ciśnieniowych (pracujących na ciśnieniu roboczym do 8 Bar), elektrozaworów uruchamianych poprzez sterownik. Pojemność zbiorników jest zależna od mocy i wielkości kotła. (opcja)
 • Wężownice schładzające pracujące na ciśnieniu maksymalnym 3 Bar. Ilość i długość wężownic jest dobierana w zależności od mocy kotła. Każda wężownica posiada indywidualną mufę do czujnika zaworu schładzającego (opcja).
 • Układ automatycznego odpopielania składa się z podajników oraz automatyki sterującej. Ilość podajników jest zależna od mocy kotła (opcja)

MAXPEL- korpus kotła

 • zbiornik paliwa,
 • podajnik paliwa (motoreduktor z silnikiem elektrycznym, rura stalowa, łącznik elastyczny, śluza zwrotna) w kotle o mocy 400 kW dwa zestawy,
 • palnik – w kotle o mocy kW dwa zestawy,
 • automatyka kotła – w kotle o mocy 400 kW dwa zestawy,
 • instrukcje obsługi kotła, palnika i automatyki wraz z kartami gwarancyjnymi,
 • skrobak, czyszczak,
 • układ automatycznego odpopielania kotła (opcja),
 • układ czyszczenia płomieniówek (opcja).
Transport

Zaleca się, aby w opakowaniu kocioł przetransportować jak najbliżej miejsca montażu, co zminimalizuje możliwość uszkodzenia obudowy kotła. Wszystkie pozostałości opakowania należy usunąć tak, aby nie powodowały zagrożenia dla ludzi i zwierząt.
W zakres dostawy mogą również wchodzić różnego rodzaju elementy sterujące lub inne automatyki w zależności od przeznaczenia urządzenia i od intencji użytkownika.

Demontaż

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska. Po wyeksploatowaniu i zużyciu kotła należy dokonać demontażu i kasacji. Demontaż poszczególnych elementów kotła z uwagi na prostotę jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu. Zużyte części metalowe należy złomować. Pozostałe części składować zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, a następnie przekazać do punktów zajmujących się utylizacją.